Discovery Channel

 

Cũng giống kênh National Geographic Channel, Discovery giới thiệu đến khán giả những chương trình khoa học thường thức, công nghệ, lịch sử và kiến thức về mọi mặt trong đời sống. Nội dung các chương trình của Discovery chủ yếu lấy chất liệu hoàn toàn thực tế như chương trình MythBusters, Unsolved History. Đến với Discovery, khán giả đã đến với thế giới kiến thức rộng lớn về mọi lĩnh vực.
Chủ đề: Khoa học giáo dục
Xuất xứ: Mỹ
Thời lượng: Phát sóng 24/24 với 17 tiếng phụ đề tiếng Việt một ngày
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, phụ đề tiếng Việt