BBC

 

Kênh BBC cung cấp các thông tin đa dạng, rộng khắp trên mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị trên toàn cầu. Trên BBC, những sự kiện lớn nổi bật về mọi mặt của đời sống luôn được cập nhật thường xuyên và kịp thời. Kênh được coi là  là mạng lưới thông tin lớn nhất thế giới.
Chủ đề: Kênh thông tin tổng hợp
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Xuất xứ: Anh
Thời lượng: 24/24