SCTV9

 

SCTV9 là kênh truyền hình thứ 9 của Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist với những bộ phim Châu Á đặc sắc như Song Long đại đường, Khách sạn vui vẻ, Đát kỷ trụ vương, Trói buộc, v.v…
Chủ đề: Kênh tổng hợp phim Châu Á
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, với 2 đường tiếng Nam - Bắc riêng biệt. Khán giả có thể tự chọn tùy theo nhu cầu của mình
Xuất xứ: Việt Nam
Thời lượng: 24/24