VTVcab 12 - Style TV

 

Style TV là kênh chuyên sâu về chủ đề phong cách sống, phản ánh những giá trị văn hóa, phong tục tập quán của mỗi vùng miền và mỗi quốc gia.
Chủ đề: Kênh phong cách sống
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Xuất xứ: Việt Nam
Thời lượng: 24/24