VTVcab 5 - Echannel

 

Echannel là kênh truyền hình giải trí tổng hợp hướng thực tế, mang lại cho khán giả các chương trình truyền hình được sản xuất trong nước có bản quyền của nước ngoài dưới dạng truyền hình thực tế. Các chương trình nổi bật của kênh này là Bị cười, Nếm và nấu, v.v…
Chủ đề: Kênh truyền hình thực tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Xuất xứ: Việt Nam
Thời lượng: 24/24