VTC10-NetViet

 

Là kênh truyền hình chuyên biệt về văn hóa Việt phục vụ người Việt trên toàn thế giới và cộng đồng quốc tế, VTC10-NetViet đi sâu vào khai thác một cách toàn diện tất cả các khía cạnh mang dấu ấn văn hóa trong cuộc sống của người Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua VTC10-NetViet, các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể cập nhật thông tin về nền kinh tế Việt Nam từ đó tìm được các cơ hội đầu tư, hợp tác tiềm năng.

Chủ đề: Kênh giải trí tổng hợp với nhiều chương trình chuyên biệt về văn hóa Việt

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thời lượng: Phát sóng 24/24