VIETNAMNEWS

 

Kênh tin tức tổng hợp, cặp nhật các sự kiện nổi bật trong nước và Thế
Giới, các vấn đề thời sự về kinh tế xã hội nóng bỏng, các bộ phim tài liệu….
Chủ đề: Kênh tin tức, thời sự
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Xuất xứ: Thông tấn Xã Việt Nam
Thời lượng: 24 giờ/ngày